Allmän information

KonstklubbenL

Är en ideell förening, som bildades år 1971. Syftet är att främja konstintresset bland medlemmarna genom att utlotta konstverk som inköpts för detta ändamål och att för medlemmarna anordna föredrag, utställningar med mera, som är ägnat att öka intresset och utveckla sinnet för konst. Vid årsmötet 2015 är medlemsantalet 206, anställda inom NU – Sjukvården och Fyrbodal samt pensionärer. (Medlemsantalet enligt uppdaterat medlemsregister till slumpdragning inför årsmötet).

Konstutlottning

Två gånger om året anordnas konstutlottning för klubbens medlemmar: vid höstmötet i oktober och vid årsmötet i april. Berättigad att delta i utlottningen är medlem som erlagt medlemsavgiften senast 15 mars. Medlem som tillkommer efter årsmötet skall ha erlagt medlemsavgiften senast 15 september.

Vinstordning
Behörig person på IT-avdelningen på NÄL i närvaro av revisor eller person som denna utser ”slumpar” via datorprogram, som refererar till personnummer, fram vinnarna.

Utskick program, vinstlistor mm

De stora utskicken görs av Post och Bud vid NÄL efter särskild sändlista. Trots detta upplever några, att man aldrig nås av informationen, som troligen blir liggande hos mottagaren istället för att anslås!

Se också Konstklubbens anslagstavla i anslutning till personalmatsalen på NÄL