Kontakt

 

Styrelsens sammansättning  
Ordförande: Marie-Louise Dahlén LindqvistTel: 010 - 43 54 800
Kassör: Elisabeth Eriksson GebringTel: 010 - 43 54 743
Sekreterare och ansvarig för medlemsregistret:Mary JohanssonTel: 010 - 43 56 823
Ledamot: Inga-Lena Svensson
Ledamot:Anita Gustafsson
Ledamot: Ingela FrubergTel: 010 - 43 56 874